April2016


Hjärtats Intelligens

Posted on April 4th, by Admin in Blog, Featured. 2 comments

Vår planet och hela mänskligheten är på tröskeln till en ny nivå i vår evolution. Fler och fler människor börjar vakna upp till en ny verklighet. Även om detta fortfarande är nytt och kanske förvirrande för många så går vetenskap och andlighet samman nu, vilket har banat väg för en helt ny kvalité i våra liv.
Den forntida heliga visdomen av teknologi av medvetande går samman med upptäckten av epigenetik och kvantfysik, och vi upptäcker hur positiva energier kan skördas och användas i våra liv. Vid närmare titt blir det uppenbart att både Einstein och Buddha lärde ut samma sak: visdomen av universums energier och hur de fungerar. Både Einstein och Buddha menade att allt är energi. De båda arbetade hela sitt liv med att förstå och arbeta utifrån denna uppfattning. Men Einstein kom från sinnet och den rationella sidan, medan … Read More »


Upcoming events and words from Anette

Here you can learn of upcoming events – at the center, around the world, and online. You can also read the latest words from Anette. // Kommande evenemang på meditationscentret, runt om i världen och online.