June2017


Kundalini med Dans & Mantras

Posted on June 29th, by Admin in Schedule. No Comments

Väck den inneboende Livskraften Kundalini genom trumma och sång av uråldriga Mantras för att sedan naturligt låta kroppen uttrycka sig genom Dans till musik. En Trumresa med Heliga Mantran och Dans tillhör den urgamla teknologin av medvetande för att naturligt väcka ens Kundalini till en högre medvetenhet.


Upcoming events and words from Anette

Here you can learn of upcoming events – at the center, around the world, and online. You can also read the latest words from Anette. // Kommande evenemang på meditationscentret, runt om i världen och online.