The Phenomenon & The Gift in Malmö, Sept 30-Oct1


Posted on September 30th, by Admin in Schedule. No Comments

The Phenomenon & The Gift in Malmö, Sept 30-Oct1

Välkommen till en transformerande “Phenomenon & the Gift”-kurs i Malmö den 30 september – 1 oktober, 2017.

“Phenomenon and the Gift” är en direktsänd on-line kurs som leds från Indien via modern teknologi där vi tar del av urgammal kunskap och medvetande teknologi av lärare från Oneness University med inrikting på att deltagaren ska få sin egen upplevelse av ett högre medvetande.

Kursen överförs via videolänk direkt från Oneness Templet – en boning av det Högsta Ljuset och under dessa 2 intensiva dagar guidas deltagarna in i en djup och transformerande inre resa som resulterar i ett tillstånd av inre lugn och djup medvetenhet om vem man är.

Du börjar uppleva ditt liv på ett helt nytt sätt!

Under helgen får du ta del av:

Uråldrig Kunskap
Olika former av meditationer
Djupgående, läkande processer där du bl.a. rensar ut oönskade negativa program.
Direkt dialog med Guider från Oneness University.
Initiering till Golden Orb meditatör
VI kommer också att meditera i sri Bhagavans närvaro – Sri Bhagavan är World Oneness universitetets grundare.

Oavsett om du är en van att meditera eller helt ny till detta fenomen kommer du att få fullt utbyte av kursen – du får det du så innerligt har längtat efter.

Kursen kostar kursen 3300 kr inkl moms.

Missa inte detta unika tillfälle.
Vi kan lova dig en helg med höga energier!

Välkommen
Anette & P&G teamet
————————–————————–————–
Welcome to a transformational “Phenomenon & the Gift ‘course in Malmö in September  30 – October 1.

The “Phenomenon and The Gift” – is an online course that is send live from India. Through modern technology we take part of ancient technology of consciousness from teachers of Oneness University with focus to give the participants their own experience of higher consciousness.

The course is transmitted via video link directly from the Oneness Temple – an abode of the Supreme Light, and during these two intense days, the participants are guided into a deep and transformational inner journey that results in a state of inner calm and deep awareness of who you are.

You begin to experience your life in a whole new way!
Over the weekend you will enjoy:

Ancient knowledge
Various forms of meditation
In-depth, healing processes cleans out unwanted negative programs.
Direct dialogue with guides from Oneness University.
Initiation of the Golden Orb meditator
We will also meditate in Sri Bhagavan’s presence – Sri Bhagavan’s World Oneness University’s fonder

Whether you are an experienced meditation or completely new to this phenomenon, you will get the full benefit of the course – you get what you so earnestly longed for.

Do not miss this unique opportunity.
We can promise you a weekend of high energies!

Welcome
Anette & P&G team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Upcoming events and words from Anette

Here you can learn of upcoming events – at the center, around the world, and online. You can also read the latest words from Anette. // Kommande evenemang på meditationscentret, runt om i världen och online.